סיימון סינק שווה צפייה קודם כל בגלל הכריזמה שלו, ושנית בגלל הדברים המשמעותיים שהוא יודע להצביע עליהם.