האם אפשר לקיים תקשורת בלי להשתמש בגוף? ניסינו לשחק עם הרעיון…..